Geodetické práce a zaměření pozemku

Geodetické práce a zaměření pozemkuNaše projekční kancelář spolupracuje s profesionálními geodety v Praze a okolí. Níže je seznam nejčastějších geodetikých prací, které nabízíme:

 

Zhotovení geometrického plánu

Geometrický plán je nutným grafickým podkladem pro zápis změn do Katastru nemovitostí. Geometrický plán budete potřebovat vždy, když má dojít ke změně, kterou je nutné zapsat a zakreslit do KN. Geometrický plán budete potřebovat při:

  • vyznačení budovy na pozemku např. pro kolaudaci novostavby, zakreslení změny obrysu stávajícího objektu, a jiné
  • rozdělení pozemku
  • změny hranice pozemku
  • vyznačení věcného břemene

 

Geodetické zaměření pozemku - vytyčení a upřesnění hranice

Vytyčení hranice pozemku je úkon, kdy se v terénu pomocí kolíků vyznačují lomové body hranice dle katastru nemovitostí. Geodetické zaměření pozemku budete potřebovat při:

  • osazení stavby do hranice pozemku
  • dodržení předepsaných odstupů stavby od vlastnických hranic
  • ověření průběhu stávajícího oplocení zaužívaných hranic - kontrolní vytyčení
  • obnovy parcel pozemkového katastru - zjednodušené evidence
  • pro účely koupě nebo prodeje nemovitosti
  • upřesnění skutečné výměry pozemku

 

Napište nám
Máte dotaz? Chcete nezávaznou kalkulaci?
Odesláním souhlasíte se
zpracováním osobních údajů.

Copyright © 2023 - Projekční kancelář Praha - Ing. Filip Matoušek - používáním webu vyjadřujete souhlas s cookies a zásadami ochrany osobních údajů.